Samvirke Special

På besøg på slagteriet

Set af 15.822
Hver uge bliver 1600 kreaturer slagtet på Århus Slagtehus. Se, hvordan en ko slagtes og parteres på 45 minutter.